Kristen meditation

mandag 27.okt., kl. 17.30

hver mandag i lige uger


 

 

 

 

 

Babysalmesang

Næste gang torsdag 16. okt.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 19. november, kl. 16.30

BLÅ TIME


 

 

 

 

SYNG DANSK

torsdag 30. okt. kl.17

 

 

Synger vi din yndlingssang?

Fortæller din nabo om en sang?
  

Kirke, musik og spis for de mindste

onsdag 12. november

 Der fortælles fra bogen:

 

 

 

 

kirkeblad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOR FRUE KIRKE, AALBORG • KIRKEKONTOR: NIELS EBBESENS GADE 2C • 9000 AALBORG • TLF: 96 31 11 80