Læsekreds

Holder du af at læse en god bog?
- Så er Vor Frue kirkes læsekreds lige noget for dig!
Eneste krav er, at du har lyst til at læse en god bog og tale med andre om den. Vi læser et par bøger i oktober og november samt ser film i december.
Alle handler om væsentlige ting i vores liv.

PLAN FOR FORÅRET 2019
Følgende Torsdage kl. 17.00 - 18.30 i sognegården. ( Niels Ebbesens gade 2 C )

Torsdag d. 7. februar
"
Færdig med Eddy Bellegueule” af Édouard Louis (kan lånes fra d. 4. januar gennem læsekredsen ”Vor Frue” på Hovedbiblioteket)

Torsdag d. 14. marts 
”Kvinderne fra Thy” af Maria Helleberg (kan lånes fra d. 7. marts gennem læsekredsen ”Vor Frue” på Hovedbiblioteket)

Torsdag d. 4. april 
”En anden gren” af Jesper Wung Sung (kan lånes fra d. 7. marts gennem læsekredsen ”Vor Frue” på Hovedbiblioteket)

OBS! Alle bøger der læses i læsekredsen kan lånes på Hovedbiblioteket. Til bibliotikaren henviser du blot til "VOR FRUE", de finder bogen og du kan herefter låne den på dit eget lånerkort.

Kontaktperson og tilmelding: sogne - og sygehuspræst Karen Søe Pedersen tlf. 20 25 87 22 / kspe@km.dk