Livets træ fortælle workshop

Lørdag den 30. marts kl. 10.00 - 15.00 i Sognegården Niels Ebbesensgade 2 C
Fortælle workshop ved Kamma Graversen

Denne lørdag vil vi dele livsfortællinger med hinanden. Med udgangspunkt i metoden "Livets træ" vil vi blive lidt tættere forbundne med vores værdier, vores færdigheder, håb og drømme, og komme i kontakt med betydningsfulde personer i vores liv. Det vil styrke fornemmelsen af at høre til, være rodfæstede og forbundne.
Tilmeldning hos Kamma Graversen mail: kjgr@km.dk

Det er gratis og der vil være en let frokost undervejs.

Tovholdere på workshoppen er samtaleterapeut og familievejleder Gitte Lindblad Madsen og kamma Graversen.