Menighedsmøde

Menighedsmøde den 7. april efter Højmessen.
Hvor går Fruen hen og hvad vil vi gerne med Vor Frue kirke?
Søndag den 7. april holder vi menighedsmøde i forlængelse af gudstjenesten. Menighedsmøde er det årlige møde, hvor menighedsrådet inviterer alle interesserede til at lytte, tænke og tale med om kirkens retning. Denne søndag vil vi fortælle lidt om vores drømme og planer i menighedsrådet og vi vil invitere alle, der har lyst til at tænke med og kommentere. Vi vil også præsentere kirkens økonomi og fortælle om de ting, vi har arbejdet med det seneste år. Mødet er åbent for alle, der har lyst til at tænke med eller bare gerne vil vide, hvad der sker

Menighedsråd – Nyvalg og konstituering
Ved suppleringsvalget i november blev undertegnede valgt som nyt medlem til menighedsrådet. Henrik Lehmann og Mona Laustsen blev valgt som suppleanter til rådet og begge har lovet at deltage i rådets arbejde fremover. Vi glæder os meget til samarbejdet og til at være med til at forme Fruen sammen med alle jer andre i - og udenfor menighedsrådet.
Ved konstitueringsmødet havde Peter Grarup ønsket at træde et skridt tilbage og blev valgt som næstformand. Den tidligere næstformand Vibeke Verwohlt ønskede at koncentrere sig om det store arbejde som kontaktperson for kirkens personale. Knut Arild Gulbrandsen fortsætter som kirkeværge og Joan Nedergaard blev valgt som kasserer for rådet. Undertegnede blev valgt som formand for rådet. De øvrige medlemmer af rådet er:  Jonas Jacobsen, Kurt Freiheit, Bente Toft-Nielsen og Claus Hjortholm Eberhard.
Der skal lyde en kæmpetak til Peter Grarup for det store arbejde han har gjort for Vor Frue gennem de seneste to år. Peter Grarup greb alle de gamle bolde, satte dem i system og kridtede banen op til en spændende fremtid. Tak fordi du aldrig gav slip og fordi du styrede skibet frem til nu og ikke mindst, fordi du også bliver ved med at tænke og arbejde med på fremtiden  i vores menighedsråd og kirke.
Vi glæder os til arbejdet og til at være med til at vedligeholde og udvikle Fruens arbejde og håber, at I alle vil tænke med. Tak for valget og for tilliden

Ole Kamp, Formand for menighedsrådet, tlf. 30 70 16 55 ole@olekamp.dk