Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Den gamle kirke havde 3 tilbyggede gravkapeller. Et af disse, det scheelske kapel, blev som tidligere nævnt bevaret, da den gamle kirke blev nedrevet, og findes øverst oppe for enden af nordre sideskib. Det blev indrettet i 1612 af lensmand Ove Lunges enke, Ane Maltes datter Sehested, og her findes 3 store epitafier i renæssancestil, det ene over Ove Lunge d. 1601 og hustru d. 1621 med 2 kvindefigurer (troen og håbet), det andet over Jørgen Lunge til Odden d. 1619 og hustru Sophie Brahe d. 1659, og det tredje over Henrik Lindenov til Gaunø d. 1656 og hustru Sidsel Lunge med to figurer (en mandsfigur og døden). Kapellet gik i slutningen af det 18. århundrede over i Scheelernes eje, og i de to marmorsarkofager hviler stiftsbefalingsmand over Sjællands stift Holger Scheel til Birkelse d. 1764 og hustru Regitze Sophie Gyldencrone d. 1779.

Det andet kapel, det pentzske kapel, som findes nederst for enden af søndre sideskib, blev indrettet, da man byggede den nuværende kirke. Her findes stiftamtmand Gotfred von Pentz d. 1726 og hustru Maren Grotums to marmorsarkofager og desuden to trækister med commerceråd Glerup og hustrus jordiske rester. Oprindelig var der, som nævnt i den gamle kirke et tredje kapel, nemlig rigsråd Jens Høegs til Vang. Af dette kapel er bevaret det store, men ufærdige epitafium i barokstil, som nu er anbragt i det pentzske kapel samt det meget skønne smedejernsgitter, et enestående stykke smedejernskunst. Man bemærker bogstaverne J.H. og M.H.: Jens Høeg og Margrethe Holck samt årstallet 1641.

 

KIRKEBLADET

I hvilket sogn bor du?

Se svaret på sogn.dk

Kontakt kirkekontoret

INDSAMLING