Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind

Har du glemt dit kodeord?

Kirkebygningen

Bortset fra den gamle indgangsportal mod vest tyder Vor Frue Kirke ikke i det ydre på nogen høj alder, hvilket ikke er underligt, da kirken, som vi ser den i dag, er opført i 1877-78 efter tegning af arkitekt Johannes Emil Gnudtzmann og indviet 22. december 1878.Den gamle kirke, som i det 15. århundrede var blevet en del udvidet, var efterhånden så brøstfældig, at man i 1876 besluttede at rive den ned og bygge en ny. Ved nedrivningen i 1877 blev det scheelske kapel og tårnet bevaret. Tårnet blev dog skalmuret med samme slags sten, som kirken er bygget af, og der kom et nyt pyramideformet spir. Tårnet er 25,4m højt og spiret er 20m.

Kirkeklokkerne

Mens vi er ved tårnet, er der grund til at nævne kirkens 3 klokker. Den ældste og mindste er fra sidste halvdel af 1100-tallet og således med sine mere end 800 år en af de ældste i landet. Den er uden indskrift.

Den største klokke stammer fra 1518, hvilket fremgik af en inskription, som den bar tillige med et billede af jomfru Maria. I 1861 blev klokken omstøbt, da den havde slået en revne, og det samme gentog sig i 1919. Efter den sidste omstøbning, foretaget af de Smithske klokkestøberier, bærer den nu ordene fra Marias lovsang (Luk. ev. 1,46): "Min sjæl ophøjer Gud, og min ånd fryder sig over Gud min frelser", samt verset: "Himlene din glans forkynde" (slmb. nr. 4, v. 2). Den tredie og sidste klokke bærer ingen inskription, men den er ganske ny, idet den er støbt i 1971.

Våbenhuset

Kirkens hovedindgang er mod nord. Over indgangsdøren er anbragt et relief: Maria med barnet, efter model af billedhugger F.E. Ring. Det stammer fra 1878.

I våbenhuset er anbragt flere gamle gravsten, bl.a. borgmester Poul Popp og hustru Maren Popps. Over indgangsdøren ses overdelen af det gamle orgelpulpiturs smukke rokokoopsats med Aalborgs byvåben.

Den gamle egetræskiste med jernbeslag stammer fra 13- eller 1400-tallet, altså fra klostrets tid.

Hovedskibet

Åbner vi døren ind til kirkerummet og går ind, får vi straks indtryk af et festligt og smukt rum. Det er 44m langt, og loftet i hovedskibet er 12,6m over gulvet. Selve rummet, der på en gang er meget enkelt og alligevel pompøst, stemmer sindet til andagt. Kirken er rummelig og kan på de mange bænke give plads til ca. 600.

KIRKEBLADET

I hvilket sogn bor du?

Se svaret på sogn.dk

Kontakt kirkekontoret

INDSAMLING