Pilgrimsvandringer i Vor Frue kirke

Søndag den 1. september kl. 12.00

Søndag den 1. september indbyder Vor Frue Kirkes pilgrimsudvalg alle til en vandring langs sognegrænserne. Vandringen starter på pladsen uden for kirken kl. 12.00, så der lige er tid til at drikke en tår hurtig kirkekaffe. Vandringen vil foregå i almindeligt roligt pilgrimstempo, ca. 4 km. i timen. Kl. ca. 13.00 (efter 4 km.) holder vi pause og får lidt mad og vand. Menighedsrådet giver! Efter en solid pause går vi videre i ca. en time. Så hviler vi os lidt og går den sidste del af turen.
Hele vandringen er på små 10 km., og vi er tilbage ved udgangspunktet ca. kl. 16.00. Inden vi går hver til sit, samles vi i kirken og slutter af på god pilgrimsvis. Kig på vejret, når du bestemmer dig for påklædning. Hvis du ikke kan gå hele vejen, er der mulighed for en nem vej til en bus efter frokosten.
Tilmelding: Af hensyn til frokosten skal du lige ringe eller skrive til kirkekontoret og melde dig til: Tlf. 96 31 11 80 - Mail: kontor@vorfrue.dk  SENEST tirsdag den 27. august kl. 12.30.


Mandag 16. september kl. 16.30 - 20.30: 
Vandring fra Vor Frue til Sct. Mariæ kirke.
Vi mødes i Vor Frue kirke, hvor der bliver en kort andagt. Derefter vandrer vi gennem byen mod Sct. Mariæ Kirke på Kastetvej, hvor pastor Jude vil afslutte vandringen med en pilgrimsandagt. Igen i år har pastor Jude inviteret på et traktement i Sct. Mariæ Kirkes menighedslokaler.  
Samarbejde mellem pilgrimsgruppen i Sct. Mariæ Kirke og Nordjysk Pilgrimsforening. 
I skal selv medbringe madpakke og drikkelse, som indtages undervejs. Arrangementet koster 25 kr. Vandringsledere er Sten Erik Løvgren og Gunhild Grarup i samarbejde mellem pilgrimsgruppen i Sct. Mariæ Kirke og Nordjys.

Øvrige pilgrims arrangementer
Torsdag 10. oktober kl. 19.30: Cafeaften i Nr. Uttrup Kirke
 ”Mit liv med Hildegard af Bingen” v/ sognepræst Benedicte Tønsberg. Den tyske abbedisse og middelaldermystiker Hildegard af Bingen var en af de mest markante personligheder inden for den kristne tro og kirke i sin samtid. I dag finder mange stor inspiration i hendes visionære skrifter. Der serveres kaffe og the til 25. kr. 
Ingen tilmelding. Kom og oplev en spændende aften i selskab med Benedicte og en af Europas betydeligste middelalderkvinder.   Ar.: Nordjysk Pilgrimsforening


Lørdag 2. november: PILGRIMSDAG i Folkekirkens Hus kl. 9.30 – 17.00
Dagen står i HÅBETs tegn, Henning Kjær Thomsen, tidligere sognepræst ved Budolfi Kirke i Aalborg og rektor for Pastoralsemniariet, nuværende teologisk konsulent ved Viborg Stift, kendt som en medrivende foredragsholder, holder foredrag om den tyske præst og modstandsmand Dietrich Bonhoeffer: ”HÅBETS GENOPSTÅEN på ruinerne af det 20. årh.s verdenskrige”.
Dietrich Bonhoeffer (4. februar 1906 – 9. april 1945) var en tysk, luthersk præst, teolog og deltager i den tyske modstandsbevægelse mod nazismen. Han blev arresteret i marts 1943, sat i fængsel og hængt fire uger før 2. verdenskrigs afslutning i Europa.
Efter foredraget og frokost, går vi en Håbsvandring. Vi går gennem byen og kirkegården (Vi er tæt på Allehelgen). Dagen afsluttes med en kort andagt i Klosterkirken. Se nærmere på hjemmesiden om pris og tilmelding senere.   Arr.: Nordjysk Pilgrimsforening

 

************************************************************************************************************************************************************************************