Qi Gong & musik

Lørdag den 7. september og den 19. oktober kl. 11.00 -  ca.11.30  i Vor Frue kirke
Qi Gong ledes af Ann Pia Kjær

Ingen tilmelding, du møder bare op i kirken!