Troldkvinden, tolderen og borgmesteren. Foredrag m. Jakob Ørnbjerg

Troldkvinden, tolderen og borgmesteren

– om gravminder og godtfolk i 1600-tallets Aalborg m. Jakob Ørnbjerg

Gravminderne i Vor Frue Kirke indeholder en række unikke portrætter af borgmestre, rådmænd, købmænd og prominente kvinder fra 1600-tallets Aalborg.

Kombinerer man portrætterne med de bevarede retsprotokoller, regnskaber, inventaropgørelser og skrivelser til og fra lokal- og centraladministrationen, bliver det muligt at komme helt tæt på det daglige liv og de til tider ekstraordinære begivenheder, der gik for sig i Aalborg for 400 år siden.

Denne kombination af tekst og billeder danner rammen for historierne om troldkvinden, tolderen og borgmesteren.

  • Foredragsholder: Kuturhistoriker & ph.d. Jakob Ørnbjerg
  • Tidspunkt: 12. oktober kl. 19.00
  • Sted: Vor Frue Kirke - Caféhjørnet

Gratis adgang - alle er velkomne.