Indsamling Kirkens Korshær

Vor Frue Kirke har MobilePay

Ønsker du at give et bidrag til kirkens indsamlinger til humanitært arbejde, kan det lade sig gøre via MobilePay.

Send beløbet til MobilePay nr.  214919

De indsamlede midler går til disse to formål:

Kirkens Korshær i Aalborg

I Vor Frue Kirke besluttede vi for et par år siden at have 2 indsamlingsprojekter, som et led i vores sociale profil.
Heraf er det ene projekt en skole for døve børn på Madagaskar, som du kan læse mere om her.

Det andet projekt vi støtter med indsamling er mere lokalt, nemlig Kirkens Korshær i Aalborg, hvor Lena Bentsen er korshærspræst - hvilket hun i øvrigt har været siden 1997.

Lenas arbejde i Kirkens Korshær Aalborg er bredt funderet i hele Kirkens Korshærs lokale arbejde, og funktionen som Korshærspræst består primært i personlige samtaler, sygebesøg, gudstjenester, begravelser, og ind i mellem faktisk også vielser.

Nedenfor kan du se, mere specifikt, hvor Lena har sin gang, og hvilke opgaver hun løfter:

  • Hun kommer på varmestuen, som ligger i Søndergade lige rundt om hjørnet i forhold til Vor Frue kirke, og på varmestuen i Nørresundby
  • Hun kommer på Kirkens Korshærs gårdprojekt i på Restrup Kærvej, hvor der er aktivitet for mennesker, der af forskellige grunde er kommet meget langt væk fra arbejdsmarkedet
  • Hun besøger beboerne i Skurbyen, der er faste boliger og hjem for mennesker, som i lange perioder har været hjemløse
  • På herberget på Forchhammersvej, hvor der er plads til 20 beboere, som er akut hjemløse, har Lena tanketid / andagt en gang om ugen 
  • Lena er tilknyttet Kirkens Korshærs familie-arbejde, som også har til huse i Søndergade - med samtaler, familiegudstjenester, dåb og en sjælden gang konfirmationer

Kirkens Korshær holder traditionelt en månedlig gudstjeneste med fælles spisning i Vor Frue kirke, men disse gudstjenester holder en foreløbig pause pga den gældende forsigtighed i forhold til smitterisiko. Til gengæld giver korshærspræsten rundstykker på varmestuen hver fredag morgen, hvor der efterfølgende er gudstjeneste i Vor Frue kirke kl 10.30. Her er alle velkomne.

2020 og starten på 2021 - en hård periode i Coronaens tegn

2020 har været et hårdt år - også for de hjemløse og ensomme. Varmestuen har været pålagt at differentiere i forhold til hvem, der kunne få adgang til varmestuen. 

I 5 måneder fra marts til juli 2020 måtte varmestuen kun holde åbent for reelt hjemløse. Men mange er, på grund af især psykiske vanskeligheder, hjemløse i egen bolig. Og de manglede trygheden på varmestuen. Derfor var det en glædens dag, da det blev muligt også at servere et varmt måltid mad i et stort telt i gården udenfor varmestuen. 

Coronarestriktioner betød, at varmestuen i 2020 fik færre gæster end tidligere år, og Lena vurderer, at besøgstallet under “almindelige tider” ville have været 1000-2000 højere og antallet af måltider mellem 500 og 1000 højere. 

Lidt statistik: 

I 5 de år varmestuen har ligget i Søndergade, har behovet for at komme her og få et sundt måltid mad været stadigt stigende

  • 2020: 22.781 besøg, 14.739 måltider varm mad serveret
  • 2019: 23.744 besøg, 12.984 måltider varm mad serveret
  • 2017: 22.697 besøg, 9.938 måltider varm mad serveret

Brugergruppen har de seneste år ændret sig. Flere er hårdt trængt psykisk, socialt, misbrugsmæssigt og boligmæssigt - hvilket antallet af serveringer af varm mad også indikerer.

1/3-1/4 af varmestuens brugere er kvinder, og desuden er flere forskellige nationaliteter også repræsenteret. 

Vil du støtte det lokale arbejde i Kirkens Korshær kan du enten donere i kirkebøssen om søndagen eller donere via MobilePay nr.  76282.