Socialøkonomisk rådgivning

Socialøkonomisk rådgivning 

Fra februar måned tilbyder frivillig medarbejder v. Vor Frue Kirke Mariane Kragelund Skadborg socialøkonomisk rådgivning hver mandag fra kl. 13-16 - med tidsbestilling (helligdage og ferier undtaget)

Marianne er socialrådgiver og økonom samt tidligere leder af De Frivilliges Hus i Frederikshavn 

Overordnet formål: 

At yde støtte og hjælp til selvhjælp til mennesker, som befinder sig i en svær livssituation. Det handler om praktisk vejledning og at synliggøre, hvilke muligheder, der findes inden for det offentlige og frivillige område. 

Helt konkret yder Marianne hjælp med vejledning i forbindelse med dødsfald, sygdom eller social og økonomisk deroute.  

Målgruppen:

  • Fortrinsvis ældre mennesker i forbindelse med dødsfald i familien. 
  • Mennesker som er ramt af sygdom eller er pårørende til sygdomsramte
  • Mennesker som befinder sig i en svær økonomisk eller social krise

Opgaverne:

...vil være mangeartede, men i forbindelse med dødsfald i familien har mange ældre brug for hjælp til at udfylde skemaer til skifteretten og få vejledning i forløbet hos skifteretten. Desuden kan det være nødvendigt at få klarhed over fremtidigt budget, ændret forskudsskat og evt. søgt boligstøtte og måske også søge ekstraordinær begravelseshjælp. 
I komplicerede skifteretssager kan der evt. være brug for vejledning omkring privat og offentligt skifte.

 Er problematikken vedr. økonomiske udfordringer, vil det afhænge af den enkelte sag ift. hvilke muligheder, der kan henvises til. 

I alle situationer vil der blive tale om at henvise til relevante tilbud, som findes indenfor det offentlige og det frivillige område. 

Mariannes bevæggrunde for dette frivillige tilbud: 

Som fhv. leder af De Frivilliges Hus i Frederikshavn gennem 5 år har jeg viden om, hvor det er muligt at få den fornødne hjælp. Jeg har arbejdet meget med både ”kan” og ”skal” opgaver og vil gerne stille mine kompetencer til rådighed som frivilig rådgiver. 

Mange områder i vores samfund er blevet så fragmenterede, at man som borger skal spørge flere forskellige steder om hjælp med dele af ens problematik. Det kan skabe frustrationer og manglende overblik. At lytte til meget velmenende – men ikke særligt relevante råd – kan der skabes endnu flere vildveje end genveje. Derfor dette tilbud, som er fagligt funderet. 

Tilbuddet er gratis – men tidsbestilling er nødvendig via tlf. 22581714 eller e-mail: marianeSkadborg29@hotmail.com.

Sted: Sognegården, Niels Ebbesens Gade 2 C, 9000 Aalborg.