Vil du løse sognebånd?

Som medlem af Folkekirken har du ret til kirkelig betjening i sit bopælssogn.

Der er dog mulighed for at løse sognebånd til en præst i et andet sogn, end der, hvor du bor. 

Dermed får du de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn – dvs. ret til dåb, vielse og begravelse fra kirken samt at stille op og stemme til menighedsrådsvalget.

Ønsker du at løse sognebånd til én af vores præster i Vor Frue sogn, skal du udfylde en sognebåndsløserblanket og indsende eller aflevere den retur til os.
Blanketten kan afhentes i kirkens våbenhus, eller du kan kontakte os på telefon 96311180 eller sende en e-mail vorfrue.sognaalborg@km.dk for at få en blanket tilsendt.

Den præst, du ønsker at løse sognebånd til, skal efterfølgende også skrive under på, at vedkommende er villig til at modtage dig som sognebåndsløser.

Sognebåndet er personligt, og bortfalder, hvis præsten ophører i sin stilling i sognet.

Et løst sognebånd kan ophøre igen ved skriftlig anmeldelse til sognet, ligesom præsten under visse omstændigheder kan opsige sognebåndet.