Navngivning

Dit barn skal have sit navn senest 6 måneder efter fødslen. Hvis navngivning ikke sker ved dåb i folkekirken eller et andet trossamfund, skal barnet borgerligt navngives. Det sker ved at indsende en digital ansøgning. Skal barnet døbes - se under fanen DÅB her.

Den digitale ansøgning til navngivning indsendes elektronisk med MitID via www.borger.dk under "Familie og børn". Det er forældremyndighedsindehaveren/-indehaverne, der skal udfylde ansøgningen. Begge forældre kan starte udfyldelsen. 

Den forælder, der starter udfyldelsen, udpeger den anden forælder ved CPR-nummer og e-mailadresse. Når den forælder, der udfylder ansøgningen, til sidst har signeret med sit MitID, sendes der automatisk en e-mail med et link til den anden forælder. Når der klikkes på linket, åbnes den indsendte ansøgning op med MitID. Herefter kan den anden forælder også signere ansøgningen.

Hvis der er fælles forældremyndighed over barnet, er det et krav, at begge forældre underskriver ansøgningen. Den forælder, der signerer sidst, har 14 dage til at signere ansøgningen efter den første forældre har signeret. Er dette ikke sket inden for tidsfristen kan bopælssognet ikke behandle sagen.

 

FAQ

 

Får vi en attest?

 

Når navngivningen er gennemført, modtages der en digital personattest i forældrenes e-Boks.