Korshærsgudstjenester

I Vor Frue Kirke har vi korshærsgudstjeneste - i udgangspunktet én gang månedligt.

Efter en længere periode med Corona-restriktioner er kirken igen åbnet op for korshærsgudstjenester med spisning. 

Følgende datoer er planlagt for resten af året 2021. 

  • Tirsdag den 14. september v. Korshærs- og arresthuspræst Lena Bentsen. Gudstjenesten er fra kl. 18.45 - bagefter er der kaffe.
    Bemærk at denne korshærsgudstjeneste er den sidste med Lena Bentsen, da hun stopper som Korshærspræst pr. 1/10.

  • Tirsdag den 12. oktober - vi afventer afklaring på hvilken præst, der varetager korshærsgudstjenesten
  • Tirsdag den 9. november - vi afventer afklaring på hvilken præst, der varetager korshærsgudstjenesten
  • Tirsdag den 14. december - vi afventer afklaring på hvilken præst, der varetager korshærsgudstjenesten