Kirke til tiden

Mission

Vor Frue Kirke skaber rammen for, at det kristne budskab forkyndes, og ser det som vores opgave at spille en aktiv, levende og relevant rolle i forhold til sognets beboere og i Aalborg midtbys liv.

Vor Frue Kirke er en del af folkekirken, og folkekirkens opgave/mission er defineret i betænkning 1477: ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven, der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.”

Værdier

Kirkens arbejde og at være ”Kirke til tiden” tager udgangspunkt i følgende værdier - som også danner grundlag for vores vision:

 • åbenhed
 • rummelighed
 • dialog
 • frivillighed
 • nutidighed
 • traditioner

Vision

Visionen for kirkens arbejde er at være:

Kirke til tiden

Det betyder at kirken ønsker at være:

 • En kirke der er åben – både fysisk og i det relationelle
  Kirken er åben. Du velkommen til at kigge indenfor og finde ro midt i byens travlhed. Kirken er også et historisk rum og som sådan åben for besøgende. 
  Vi ønsker at kirken opleves relevant for flest mulige og ønsker at gøre plads til forskellighed, rummelighed og en mangefacetteret menigheds-sammensætning. Dette gælder både for det åbne kirkerum og i alle de kirkelige og kulturelle arrangementer, som fylder kirkens rum

 • En kirke der er nutidig og nytænkende - med afsæt i - og respekt for - traditioner
  Vi nytænker og tilpasser gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige arrangementer med afsæt i den tid, vi lever i – med respekt for traditionen.
  Vi inspireres af - og går i dialog med - mennesker i alle aldre, og vi er i en løbende refleksion over tidens udfordringer og kirkens stemme ind i menneskers liv. Vi har et ønske om at skabe interesse, nysgerrighed og tilknytning til kirken og ønsker at inkludere og tiltrække alle aldersgrupper og invitere dem til at være aktive i kirkens liv, udvikling og aktiviteter.

 • En kirke med udsyn og indsigt – i dialog med omverdenen
  Vi er opsøgende og nysgerrige på, hvad der rører sig i nærområdet og i samfundet generelt – og ønsker at dette afspejler sig i kirkens aktiviteter og arbejde.
  Vi ønsker at engagere frivillige som en ressource til, sammen med os, at lykkes med kirkens vision – og bidrage med både praktisk hjælp, personlige relationer og fællesskaber. Vi indgår i netværksbaserede, gensidigt forpligtende samarbejder med andre relevante aktører om det kirkelige og kulturelle liv i Vor Frue sogn.