Præster


Sognepræst                                                    Sognepræst                                                            Sognepræst og sygehuspræst                      Korshær og arresthuspræst                                 
Sophie Nordentoft (KBF)                              Kamma Jacobsen Graversen                                    Karen Søe Pedersen                                       Lena Bentsen

Tlf.  29 42 20 89                                                Tlf. 31 13 25 97                                                             Tlf 20 25 87 22                                                   Tlf. 24 40 62 04
Mail: sno@km.dk                                            Mail: kjgr@km.dk                                                       Mail: kspe@km.dk                                           Mail: lmb@km.dk
Træffes ikke mandag